Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne Siedlec2012-01-20  

Nazwa: STOWARZYSZENIE KULTURALNO – EDUKACYJNE SIEDLEC
Siedziba: 64-212 Siedlec, ul. Szkolna 6
Prezes: Ewa Woś
Kontakt: tel. 663523827
Forma prawna: stowarzyszenie KRS 0000268688

Rodzaj działalności:
  • promowanie aktywności obywatelskiej
  • pomoc w urzeczywistnianiu aspiracji młodzieży wiejskiej w zakresie oświatowym, kulturalnym, kultury fizycznej i sportu
  • wspieranie rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, pomoc w nauce, organizowanie czasu wolnego,
  • wspieranie inicjatyw młodzieżowych,
  • aktywizacja młodzieży
  • wyrównywanie szans edukacyjnych
  • edukacyjne oddziaływanie na dzieci wiejskie poprzez umożliwienie im poznania najwartościowszych obiektów kultury, gospodarki, nauki i sportu w miastach