Wykaz KGW2012-01-20  
WYKAZ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY SIEDLEC

1.

Koło Gospodyń Wiejskich w Belęcinie

Urszula Grunwald

64-231 Belęcin 20/10

 

683473046
509815521

2.

Koło Gospodyń Wiejskich w Borui

Jolanta Kanarek

Boruja 51, 64-232 Boruja

691580876

3.

Koło Gospodyń Wiejskich w Chobienicach


-

-

-

4.

Koło Gospodyń Wiejskich w Godziszewie

Monika Wośkowiak

Godziszewo  6

683844468
608019942

5.

Koło Gospodyń Wiejskich w Grójcu Małym

Adamczak Beata

Grójec Mały 10

683844433

512181074

6.

Koło Gospodyń Wiejskich w Grójcu Wielkim

Cecylia Mickiewicz

Grójec Wielki 14

683844136

7.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jażyńcu

Donata Prządka

Monika Reimann

Jażyniec 

506338613


667128499

8.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jaromierzu

Julianna Kaczmarek

Krystyna Hantsz

Jaromierz 14


683840650
683840622

9.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełpinach

Dorota Materna

 Maria Prządka

Kiełpiny 10

Kiełpiny 34

683848279

502678741

683463306

10.

Koło Gospodyń Wiejskich w Karnej

Danuta Ksiąg

Karna 58


695462722

11.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kopanicy

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet

Lilianna Patelska


Dorota Marciniec

ul.Szkolna 9

 64-225 Kopanica

683840780885955651

12.

Koło Gospodyń Wiejskich w Małej Wsi

Elżbieta Marciniec

Mała Wieś 40

683840540

 

13.

Koło Gospodyń Wiejskich w Mariankowie

Elżbieta Raczkowiak

Mariankowo 31        

683462476

511987138

14.

Koło Gospodyń Wiejskich w Nieborzy

Krystyna Piątek

Nieborza 50


683848520

15.

Koło Gospodyń Wiejskich w Reklinie - Reklinku

Ewa Ososińska

Reklinek 5

691526482

16.

Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlcu

Teresa Sobkowiak

Anna Szymyślnik

Siedlec, ul. Piaskowa 15 

665768607


667396122 

17.

Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Tuchorzy

Joanna Kozica

Stara Tuchorza 33  

683464523

18.

Koło Gospodyń Wiejskich                 w Tuchorzy

Bogumiła Piaskowa

64-232 Tuchorza 15

683464152

19.

Koło Gospodyń Wiejskich w Wąchabnie

Urszula Zalisz

Wąchabno 16

683840552

507530641

20.

Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Wsi

Anna Paluch

Wielka Wieś 20

683840695

21.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzewie

Urszula Martyniak

Zakrzewo 20

683844489

22.

Koło Gospodyń Wiejskich w Żodyniu

Monika Banach

 

Agnieszka Reimann

Żodyń, ul. Kiełkowska 12, 64-212 Siedlec

Żodyń, ul.Spacerowa 4A   64-212 Siedlec

607752149

 

512301226