MOŻEMY CI POMÓC2012-10-23  

Jeżeli Ty lub któryś z Twoich bliskich ma problem z nadużywaniem alkoholu możemy ci pomóc udzielając niezbędnych informacji dotyczących choroby alkoholowej oraz możliwości dobrowolnego poddania się leczeniu lub zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie leczenia uzależnień. Informacje udzielane są w pokoju nr 12 Urzędu Gminy w Siedlcu od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu, podczas posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcu w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od godziny 1300 oraz telefonicznie pod nr 68 384 85 21 wew. 23.

Ponadto w budynku Gminnego Ośrodka Kultury (wejście z tyłu) działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin:
- Każdy poniedziałek – godz. 19.00 – 20.00 – dyżur pełni Pan Wojciech Piątyszek – Przewodniczący Gminnej Komisji RPA w Siedlcu
- Każdy wtorek od godz. 18.00 – 20.00 – dyżur pełni Pani Jolanta Obuchanicz - specjalista w zakresie terapii uzależnień, pracująca na co dzień jako terapeuta na Oddziale Odwykowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu,
W Siedlcu regularnie spotyka się grupa samopomocowa AA Radość - każdy wtorek - godz. 1900 /w pierwszy wtorek miesiąca miting otwarty/.

Zdaniem osób uczestniczących w cotygodniowych mitingach grup samopomocowych są one bardzo potrzebne, gdyż szczera rozmowa oraz bezkrytyczne wysłuchanie przez drugiego człowieka ułatwia codzienną walkę z trudnościami i przeciwnościami losu. Przecież wszyscy wiemy, że proces trzeźwienia, a później również proces zdrowienia jest długotrwały i wymaga niezmiernie silnej woli i samozaparcia. Anonimowi Alkoholicy twierdzą iż, bez pomocy i rad osób z tego ruchu nie dali by sobie rady z chorobą.