Karna2006-03-01  
Fragment parku
Fragment parku

Karna - Wieś - dawna własność rycerska, potem szlachecka, znana od 1238 r. (Carna). W piwnicach nieistniejącego już pałacu i dwóch barakach mieścił się tu w 1942 r. żydowski obóz pracy dla ok. 120 Żydów niemieckich, czeskich i polskich, którzy byli zatrudnieni przy oczyszczaniu rowów i regulacji Szarki.

Właścicielem tutejszego majątku był Prot Mielęcki (1792-1867), major jazdy poznańskiej w powstaniu listopadowym. Jego syn, urodzony w Karnej płk Kazimierz Mielęcki (1837-63), dowodził jednym z oddziałów w postaniu styczniowym na Kujawach. Ciężko ranny w starciu pod Mikorzynem, zmarł w Mamliczu koło Szubina, a pochowany został na cmentarzu w Łabiszynie.

Zabudowa wsi ma charakter rozproszony. W jej płd.-zach. części znajduje się park podworski (ok. 10 ha) z XIX w., o zachowanym układzie prostokątnych alejek i kanałów. Wśród starego drzewostanu rosną okazy pomnikowe: wiąz szypułkowy o obw. 460 cm. lipa drobnolistna 510 cm, dęby do 530 cm, buki o obw. 360 i 370 cm oraz resztki alei platanowej (14 drzew o obwodzie do 400 cm). Stojący tu niegdyś dwór oraz większość budynków folwarcznych rozebrano po II wojnie światowej.

Nad Szarką, 2 km na płn.wsch. od wsi, znajdują  się pozostałości dwuczłonowego grodziska poerścieniowatego o średnicy wewn. ok. 100 m. z fosą. Jest to miejsce grodu datowanego na IX-poł. XIII w., a w średniowieczu zwane było Roczków Ostrów. W 1925 r. znaleziono tu skarb monet srebrnych z XI w.