Zarząd Gminny ZW OSP RP2006-03-01  

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 ze zm.) oraz własnego statutu Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siedlcu zrzesza jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy. Jest tych jednostek 15 z czego 7 to jednostki typu S - posiadających na wyposażeniu samochody pożarnicze oraz 8 jednostek typu M, które dysponują jedynie motopompami pożarniczymi. Spośród jednostek typu S - 4 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego są to jednostki OSP Siedlec, OSP Kopanica, OSP Chobienice i OSP Tuchorza.

A. Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP :

 
Lp
Imię i Nazwisko
Funkcja

1.       

Maciej Tomalik

Prezes

2.       

Janusz Kiciński

Wiceprezes

3.       

Waldemar Prządka

Wiceprezes

4.       

Monika Młodystach

Sekretarz

5.       

Józef Mikulski

Skarbnik

6.       

Łukasz Adam

Członek prezydium

7.       

Damian Zalisz

Członek prezydium

8.       

Dariusz Utrata

Członek prezydium

9.       

Artur Hałuszczak

Członek prezydium

10.   

Jan Basinski

Członek

11.   

Krzysztof Dudziński

Członek

12.   

Leszek Fabiś

Członek

13.   

Dariusz Fornalkiewicz

Członek

14.   

Antoni Hirt

Członek

15.   

Sylwester Komenda

Członek

16.   

Danuta Ksiąg

Członek

17.   

Adam Kupś

Członek

18.   

Anna Lehmann

Członek

19.   

Arkadiusz Lewandowski

Członek

20.   

Ryszard Lewandowski

Członek

21.   

Józef Markiewicz

Członek

22.   

Marian Ososiński

Członek

23.   

Stanisław Piosik

Członek

24.   

Sebastian Prządka

Członek

25.   

Bogdan Raszke

Członek

26.   

Krzysztof Rutkowski

Członek

27.   

Piotr Tomys

Członek

28.   

Andrzej Wieczorek

Członek

29.   

Kamila Wieczorek

Członek

30.   

Krzysztof Woga

Członek

31.   

Marek Zalisz

Członek


B. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP:
 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.       

Zdzisław Kasprzak

Przewodniczący KR

2.       

Stanisław Strażyński

Wiceprzewodniczący KR

3.       

Karolina Wojciechowska

Sekretarz KR

4.       

Andrzej Olejniczak

Członek KR

5.       

Stanisław Leśnik

Członek KR