OSP Stara Tuchorza2006-03-01  

Historia jednostki.

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Tuchorzy powstała w listopadzie 1950 roku. Zebranie założycielskie odbyło się w domu pana Pluskoty, ówczesnego przewodniczącego Spółdzielni Produkcyjnej w Starej Tuchorzy. W zebraniu uczestniczył Komendant Straży Pożarnej w Wolsztynie Kazimierz Urbaniak oraz druh Dechnik z Wolsztyna.

Prezesem OSP w Starej Tuchorzy został Piotr Basiński, pierwszym naczelnikiem został dh Witold Pikuła, który funkcję tą pełnił do 2000 r., a skarbnikiem Kazimierz Nieradka.

Pierwszymi członkami OSP byli: Jan Cukier, Alojzy Piątek, Alojzy Ławecki, Stanisław Skrzypek, Jan Lisiewicz, Jan Pikuła i inni. Od tamtej pory jesteśmy prężną jednostka, uczestniczyliśmy i uczestniczymy w wielu zawodach pożarniczych, oczym świadczą liczne dyplomy znajdujące się w remizie.

W latach 1950-1956 remiza mieściła się w pomieszczeniach gospodarczych u pana Jana Cukiera. W 1956 roku została wybudowana w czynie społecznym nowa remiza, której budowę częsciowo finansował skarb państwa. Po 27 latach (w 1983 roku) wybudowano obecną remizę, która tworzy jeden obiekt z salą wiejską.

W latach 60-tych jednostka otrzymała motopompę M-400, która zastąpiła wysłużoną sikawke ręcznę. Później jednostka otrzymała nową motopompę PO-5.

W 1970 roku z funkcji skarbnika zrezygnował Kazimierz Nieradka a jego miejsce objął Bogdan Skrzypczak. Od 1981 roku prezesem był Marian Ososiński, który sprawował tę funkcję do 1997 roku. W latach 1997 – 2001 funkcję prezesa pełnił Maciej Brudło. Od 2001 roku prezesem OSP w Starej Tuchorzy do lutego 2004 roku był Hieronim Woga. Do 2000 roku naczelnikiem był dh Witold Pikuła po nim funkcją tą przeją Wojciech Patalas.

Od 1991 roku strażacy w Starej Tuchorzy mieli do dyspozycji samochód bojowy Star, potocznie zwany przez strażków "babcią". W 2003 jednostka wzbogaciła się o samochód Star 200 GBM 2,5/8 przekazany z jednostki OSP Siedlec. Funkcję kierowcy od 1991 roku pełni Tadeusz Chlebowski.

W ciągu 53 lat istnienia jednostki OSP Stara Tuchorza miało miejsce 8 pożarów (m.in. pożar sklepu "U Drzewieckiej" w 1993 r.).

O tym że jednostka działa prężnie świadczą również wysokie lokaty na zawodach na szczeblu wojewódzkim. W 1976 roku drużyna młodzieżowa chłopców zajęła III miejsce w zawodach na szczeblu wojewódzkim, które odbyły się w Krotoszynie. Natomiast w 1978 roku podczas zawodów wojewódzkich w Rudnie drużyna dziewcząt zajęła I miejsce. Strażacy ze Starej Tuchorzy wiele razy zajmowali wysokie lokaty na zawodach powiatowych i gminnych. W 2003 roku na gminnych zawodach w Chobienicach drużyna chłopców zajęła I miejsce a drużyna dziewcząt II miejsce.

W skład drużyny MDP dziecząt wchodzą: Wiktoria Cukier, Justyna Pikuła, Magdalena Brudło, Marta Maciszonek, Natalia Godziszewska, Kinga Godziszewska, Anna ratajczak, Aneta Wita, Monika Zyg i Paulina Rutter.

W skład drużyny MDP chłopców wchodzą: Michał Piątyszek, Przemysław Pikuła, Dawid Dubaniewicz, Bartosz Kaźmierczak, Mateusz Janczewski, Bartosz Janczewski, Mateusz Dubaniewicz, Zbigniwe Pikuła i Bartosz Rutter.

Skład Zarządu:

  • Prezes: Ososiński Marian
  • Naczelnik: Skrzypek Eugeniusz
  • Zastępca naczelnika: Rutter Robert
  • Sekretarz: Leśnik Mariusz
  • Skarbnik: Brudło Maciej
  • Gospodarz: Pikuła Witold
  • Członek zarządu: Chlebowski Tadeusz
  • Członek zarządu: Patalas Wojciech
  • Członek zarządu: Woga Hieronim
  • Członek zarządu: Skrzypczak Bogdan

Wyposażenie w samochody pożarnicze: Samochód gaśniczy marki Star 200 GBM 2,5/8