Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny2014-11-10  

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program wspierania rodzin wielodzietnych Partnerem programu może zostać każdy podmiot niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:
•    Współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin.
•    Kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.
•    Możliwość posługiwania się w materiałach reklamowych i informacyjnych znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
•    Zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji.
•    Podniesienie prestiżu i zaufania do firmy.

Jak zgłosić swoją firmę do programu?
•    Określ, jakie zniżki i ulgi Państwa firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym?
•    Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij go i prześlij na adres e-mail: awerbicka@poznan.uw.gov.pl. (formularz w załączeniu).
•    Po weryfikacji danych uzgodnione zostaną warunki współpracy.
•    Wojewoda Wielkopolski podpisze z Państwa firmą umowę o współpracy (wzór umowy w załączeniu).

Dodatkowe informacje na temat Karty Dużych Rodzin można uzyskać:
Infolinia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
tel. 22 529 06 81, 22 661 11 99 (w godz. 8:15-16:15)
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Agnieszka Werbicka-Michalak, tel. 61 854 12 40

Wszelkie informacje dotyczące przystąpienia podmiotów do rządowego Programu Karta Dużej Rodziny znajdą Państwo na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl (Komunikaty → Programy → Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny).

Wykaz aktualnych partnerów programu oraz informacje o oferowanych ulgach umieszczane są w rządowym serwisie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie firmy i instytucje z regionu zachęcamy do uczestnictwa w Programie!!!