Gospodarka2006-03-03  

Siedlec, podobnie jak większość wielkopolskich gmin, ma zdecydownie rolniczy charakter. Wielu tutejszych rolników to wysokiej klasy specjaliści prowadzący wielkotowarowe gospodarstwa rolne, w któych dominuje hodowla trzody chlewnej. Duża podaż surowca oraz jego wysoka jakość przyczyniła się do rozwoju przetwórstwa mięsnego. Wyroby wędliniarskie tutaj wyprodukowane można kupić w całym pasie Polski zachodniej, od Szczecina poczynajac, aż po Katowice i Wałbrzych.

Poszukiwanie dziedzin, które przyniosłyby przyzwoity zysk w poza hodowlanej działalności rolniczej, doprowadziło do spopularyzowania uprawy grzybów - głównie pieczarki i boczniaka, warzyw - w tym szczególnie cebuli ogórków i szparagów. Ten rodzaj rolniczej przedsiębiorczości daje zatrudnienie całym wsiom, a powstałe wyśmienitej jakości delikatesowe wyroby są doskonałym towarem świetnie się sprzedającym zarówno w kraju jak i za granicą i promującym naszą gminę.

Rozwojowi przedsiębiorczości w gminie Siedlec sprzyja przychylne nastawienie lokalnego samorządu. Przejawem tego są wspólnie opracowywane strategie rozwoju gminy oraz plany przestrzennego zagospodarowania. Efekty takich działań to konkrety w postaci terenów przeznaczonych pod zabudowę zarówno mieszkalną jak i przemysłową.

Od 1990 roku dość intensywnie rozwija się przedsiębiorczość, czego dowodem jest stale wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON. Stan ilościowy podmiotów gospodarczych w okresie od 1990 roku przedstawiał się następująco:

 

 Rok  ilość podmiotów gospodarczycj
 1990  242
 1993  456
 1995  510
 1996  599
 1997  627
 1998  663
 1999  616
 2000  606
 2001  633
 2002  586
 2003  591
 2004  546
 2005  538
 2006  540
 2007  540
 2008  560
 2009  590
 2010  628
 2011  687
 2012  687

Stan podmiotów gospodarczych w gminie Siedlec zarejestrowanych w rejestrze KRUPGN - REGON w podziale na sekcje EKD (Europejska Klasyfikacja Działalności) wg stanu na dzień 31.12.1999 r. przedstawiał się następująco:
1) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo - 20 podmiotów
2) działalność produkcyjno - usługowa - 15 podmiotów
3) budownictwo - usługi  - 71 podmiotów
4) transport, gospodarka magazynowa, łączność - 53 podmioty
5) handel i naprawy - 437 podmiotów,
6) handel i restauracje, gastronomia - 20 podmiotów
Razem 616 podmiotów

Struktura podmiotów gospodarczych w gminie Siedlec:

 działy gospodarcze  liczba podmiotów  % ogółu
 rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  20  3,25
 działalność produkcyjno - usługowa  15  2,44
 budownictwo - usługi   71  11,53
 transport, gospodarka magazynowa, łączność  53  8,60
 handel i naprawy  437  70,94
 handel i restauracje, gastronomia  20  3,25
 razem  616  100