Okres powojenny2006-03-03  

Po przesunięciu się frontu na zachód zaczęli wracać na opuszczone przez Niemców oraz osadników niemieckich ze wschodu wywiezieni do Generalnej Guberni ich właściciele. Gospodarstwa poniemieckie zajęte zostały przez okoliczną ludność bezrolną.

Po wyzwoleniu przystąpiono do organizowania władz polskich na terenie ówczesnych gmin Kopanica i Siedlec. Na początku lutego 1945 roku wybrano we wszystkich wsiach sołtysów. Tworzono też "Straż Obywatelską" lub Milicję Obywatelską. Przystąpiono też do organizacji urzędów gminnych w Siedlcu i Kopanicy. W Siedlcu pierwszym wójtem został Józef Wróblewicz, a w Kopanicy Franciszek Rapicki.

Z organizacji społecznych najwcześniej utworzono Ochotniczą Straż Pożarną, m. in. w Belęcinie, Chobienicach, Godziszewie, Kiełpinach, Kopanicy, Siedlcu i Tuchorzy.

Tradycyjny podział administracyjny na gminy uległ likwidacji w 1954 r., kiedy to utworzono mniejsze jednostki administracyjne - gromady. Po licznych reorganizacjach ponownie utworzono gminę Siedlec w aktualnych granicach, obejmujących również dawną gminę Kopanica. W takim też kształcie gmina Siedlec od lipca 1975 roku znalazła się w granicach województwa zielonogórskiego. Zlikwidowany też został wtedy podział na powiaty. W 1999 roku 60 5 w wyniku kolejnej reorganizacji administracji gmina Siedlec przyjęła obecny kształt, ostatecznie stając się jedną z trzech gmin powiatu wolsztyńskiego i jedną z gmin województwa wielkopolskiego.