Ogólne informacje2015-06-24  
Ogólne informacje dot. Karty Dużej Rodziny dostępne pod adresami:

o    https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

o    http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/karta-duzych-rodzin