Jak zostać partnerem KDR2015-12-18  

Od dnia 9 listopada 2015 r. podmiot zainteresowany przystąpieniem do programu może na stronie www.rodzina.gov.pl wypełnić wstępny formularz w postaci e-deklaracji, który w zależności od zasięgu oferowanych uprawnień zostanie skierowany do rozpatrzenia do właściwego Wojewody bądź Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Po uwzględnieniu indywidualnych warunków udziału w programie zostanie podpisana umowa.