Zabytki Kopanica2006-03-06  

Kopanica

Nowy Rynek
Nowy Rynek (Nowe Miasto)

Fragmenty dawnego układu urbanistycznego z dwoma rynkami, Starym od południa (prostokątnym) i Nowym od północy (kwadratowym). Nowy rynek zwany dawniej Nowym Miastem założony został w 1641 roku przez Lamparta Sierakowskiego:

Stary Rynek
Stary Rynek (Stare Miasto)

główna ulica Kopanicy

Zabudowa  z około połowy  XIX wieku -   murowana, zwarta, kalenicowa, parterowa; domy trzy- i czteroosiowe, z  boków z bramami przejazdowymi zamkniętymi półkoliście, kryte dwuspadowo. W głębi Kościół NMP Wniebowziętej:

ko¶ciół parafialny

KO¦CIÓŁ PARAFIALNY p. w. Wniebowezięcia N. P. Marii. Parafia została utworzona w 1408 r. Na miejscu kościoła drewnianego z 1688 r. zbudowano obecny, neogotycki, murowany (1885 r). W kościele: kielich barokowy z 1680 r., wg zatartego napisu -  fundacji M. Loykowicza (?), z literami fundatora ML DB PR na stopie, pacyfikaty w kształcie krzyża z XVII w., ze stop± z około 1700 r. ze znakiem złotnika poznańskiego Krzysztofa Neumanna, mniejszy: krzyż z  XVII w.,ze stop± z pierwszej. połowy  XVIII.w.

kapliczka Matki Boskiej Królowej

Figura Matki Bożej Królowej na Starym Rynku, upamiętniaj±ca ofiary II wojny światowej, ustawiona tu w 1989 r.

pastorówka

fotografie: G. Tomiak

Pastorówka z 1873 r. - obecnie urząd pocztowy.

ko¶ciół ewangelicki

fot: Z. Wąsik

Dawny kościół ewangelicki z lat 1858-59, neoromański. Obecnie nieużytkowany. W rejestrze zabytków znajduje się od 2004 r.