Zabytki Tuchorza2006-03-06  

gal70_small.jpg (4342 bytes)

KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY, zbudowany w latach 1998-99 (arch. Mariola Kosicka z Wolsztyna) na miejscu zabytkowej Świątyni drewnianej z 1732 r., która spłonęła w nocy z 7 na 8 lutego 1997 r. Nowa światynia jest budowlą murowaną, obitą z zewnątrz deskami by przypominała stary kościół. Wieżę-dzwonnicę zdobi chorągiewka, jedyna rzecz która pozostała ze starego kościoła. Nowy ołtarz - z figurą Świętej Trójcy - wykonał poznański artysta rzeźbiarz Roman Kosmala, jego dziełem jest także droga krzyżowa i wystój kaplicy pogrzebowej:

chor±giewka - jedyny element ze spalonego ko¶cioła
foto: K. Apiecionek

ko¶ciół p.w. ¦więtej Trójcy
foto: G. Tomiak

park krajobrazowy
foto: G. Tomiak

PARK - park krajobrazowy założony został w 1732 r. Modernizacja parku nastąpiła w połowie XIX w.

ko¶ciół ¶w. Piotra i Pawła
foto: G. Tomiak

Neobarokowy kościół poewangelicki Św. Piotra i Pawła, zbudowany w latach 1905-06.Budowlą jednonawowa, z pięciobocznie zamkniętym prezbiterium, za którym znajduje się zakrystia. Od płd. do nawy przylega kwadratowa wieża zegarowa, wyżej ośmioboczna, nakryta baniastym hełmem. Wewn±trz nawę przykrywa beczkowe drewniane pseudosklepienie, a prezbiterium - drewniany strop. Neobarokowy ołtarz główny ma obraz ptronów kościoła z 1985 r. (mal. Kazimierz Sita z Poznania) i ażurowe uszaki po bokach. Znajdują się tu też: neobarokowy prospekt organowy, kamienna chrzcielnica o formach neogotyckich i witraże w oknach prezbiterium. Tablica w kruchcie upamiętnia ks. Józefa Tymę (1902-40), od 1936 r. proboszcza w Tuchorzy, zamęczonego przez hitlerowców w poznańskim Forcie VII.
plebania
foto: K. Apiecionek
Na płd. skraju parku wznosi się stylowa pastorówka z pocz. XX w. (obecnie plebania), parterowa, z piętrową facjatą na osi fasady, kryta dachem mansardowym:
plebania
foto: G. Tomiak