Zabytki Wielka Wieś2006-03-06  

park w Wielkiej Wsi
foto: J. Kolesiński

Park dworski założony w 1880 r.

pałac w Wielkiej Wsi
foto: G. Tomiak

Pałac - obecnie Dom Pomocy Społecznej