Przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowiczo-gaśniczego dla jednostki OSP Chobienice2017-02-23  

logo_wfosigw_poznan          resized__188x80_mswia

Uroczystego przekazania nowego średniego samochodu marki Volvo FL 4x4 jednostce OSP Chobienice dokonano w piątek 17 lutego 2017 roku. Część oficjalna uroczystości miała miejsce na placu przed remizą OSP w Chobienicach. Z-ca Wójta Gminy Siedlec Hieronim Birk przywitał wszystkich zgromadzonych gości. To ważne wydarzenie zaszczycili swą obecnością między innymi: dh Henryk Żok – Członek ZOW ZOSP RP w Poznaniu, Prezes ZOP ZOSP RP w Wolsztynie, Pan Piotr Krajewski – Wicestarosta Wolsztyński, Pan Andrzej Wita – Przewodniczący Rady Powiatu Wolsztyńskiego, Marek Baumgart - Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW, Przedstawiciel KW PSP w Poznaniu mł. bryg. Rafał Brodziak, mł. bryg. Rafał Kociemba – Komenda Powiatowa PSP w Wolsztynie, bryg. Sławomir Śnita – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie, st. kap. Tomasz Maciejewski – Naczelnik Wydziału Operacyjnego KP PSP Wolsztyn, Pan Jacek Kolesiński – Wójt Gminy Siedlec, Pan Andrzej Kazimierczak – Przewodniczący Rady Gminy Siedlec wraz z Radnymi, Pani Krystyna Lewandowska – Skarbnik Gminy Siedlec, Pani Teresa Rogozia – Przedstawiciel BS w Siedlcu, Pan Andrzej Popko – Nadleśniczego Nadleśnictwa Wolsztyn, Pan Artur Malikowski – Leśniczy Leśnictwa Chobienice, Przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Siedlec, poczty sztandarowe oraz liczne grono sponsorów i przyjaciół OSP Chobienice.

Po odczytaniu przez dh Andrzeja Wieczorka historii jednostki nastąpiło uroczyste przekazanie kluczyków i dokumentów na ręce Naczelnika i Prezesa jednostki OSP Chobienice. Poświęcenia nowo nabytego pojazdu dokonał proboszcz tutejszej parafii ks. Sławomir Ratajczak. Miało miejsce również przecięcie wstęgi i symboliczne pokropienie szampanem. W kolejnym punkcie programu głos zabrali zaproszeni goście, którzy wraz z gratulacjami dla jednostki docenili starania władzy Gminny i Rady Gminy Siedlec. Prezes OSP Chobienice dh Dariusz Utrata oznajmił, iż zakupiony samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji, w imieniu wszystkich druhów OSP Chobienice wyraził wdzięczność i serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania przez jednostkę samochodu pożarniczego.

Pojazd został zakupiony dzięki wsparciu finansowemu Gminy Siedlec, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wkładu własnego OSP. Łączna kwota wydatkowana na zakup wyniosła 789 660,00 zł. Nowy samochód w znacznym stopniu ułatwi działania ratowniczo – gaśnicze i tym samym przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w gminie Siedlec i powiecie wolsztyńskim.