Ostatnie pożegnanie śp. Stanisława Węglarza2017-10-11  

We wtorek, 10 października 2017 r. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Siedlcu, a następnie na miejscowym cmentarzu, odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Stanisława Węglarza - wieloletniego sołtysa wsi Karna.

Śp. Stanisław Węglarz pełnił funkcję Sołtysa piątą kadencję, nieprzerwanie od 1999 r, kiedy to wybrano go po raz pierwszy. Zyskał zaufanie, stał się niestrudzonym liderem mocno zaangażowanym w sprawy lokalnej społeczności, w życie mieszkańców wsi i ich problemy. Dzięki jego staraniom, determinacji i skuteczności powstało wiele inwestycji i remontów podnoszących jakość życia mieszkańców, jak choćby drogi czy modernizacja sali wiejskiej. Doskonale potrafił zintegrować społeczność, zarówno mieszkańców, jak i działające we wsi organizacje, co dało się zauważyć m.in. podczas dorocznych dożynek, festynów czy innych wydarzeń.

Zapamiętamy go jako życzliwego, pogodnego i zawsze uśmiechniętego człowieka.

Cześć Jego Pamięci!