Komunikat dotyczący uprawnień działaczy opozycji antykomunistycznej 2017-11-03  

W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodu politycznych, Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann informuje o wynikających z niej uprawnieniach dotyczących prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej 9 w ciągu 7 dni ) i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.

Istnieje też możliwość uzyskania – po złożeniu wniosku – comiesięcznego, niezależnego od dochodów świadczenia w kwocie 402,72 złotych.

Jednocześnie informuję o powołaniu Andrzeja Radke na stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z działaczami opozycji antykomunistycznej oraz osobami represjonowanymi z powodów politycznych, który udzielić może bliższych informacji na ten temat pod numerem telefonu 609 481 808 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ( andrzej.radke@poznan.uw.gov.pl ).