PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 20182018-01-08  

Wójt Gminy Siedlec na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok