800tysięcy dla Gminy na e-usługi: kolejny etap - podpisanie umów z wykonawcami2018-01-11  

resized__520x49_unia2

W czwartek 11 stycznia 2018 roku Wójt Jacek Kolesiński wraz z panią Skarbnik Krystyną Lewandowską w siedzibie Urzędu Gminy Siedlec podpisali umowę z firmą Sputnik Software na realizowanie zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec”” cz. 1 - Zakup sprzętu serwerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług. W wyniku przeprowadzonego przetargu firma Sputnik Software Sp. z o.o. z Poznania przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Wartość zamówienia wynosi: 821.571,50 zł brutto. 85% tej kwoty zostanie sfinansowane z środków zewnętrznych. Z ramienia Wykonawcy umowę podpisał Pan Artur Baka.

Również tego dnia została podpisana umowa z wykonawcą drugiej części tego zdania: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Wykonawcą 2 części jest firma Novitel R. Skrzeczowski z Warszawy. Wartość zamówienia: 51.273,00 zł. W tym przypadku również dofinansowanie wynosi 85%

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014 – 2020.

W ramach realizacji projektu wdrożonych zostanie 13 e-usług. Ponadto wdrożona zostanie platforma GIS, Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI). Ponadto stworzone zostanie odpowiednie zaplecze informatyczne konieczne do świadczenia e-usług, w szczególności zakup sprzętu komputerowego oraz odpowiedniego oprogramowania.