Z wizytą w Golssen2018-01-30  

W sobotę, 27 stycznia 2018 r. delegacja Gminy Siedlec, z wójtem Jackiem Kolesińskim na czele, brała udział w uroczystości związanej z zakończeniem przez pana Jensa-Hermanna Kleine pracy na stanowisku dyrektora Związku Gmin Unterspreewald w Niemczech. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań za dotychczasową współpracę polsko – niemiecką, oraz za zaangażowanie w rozwój przyjaznych stosunków między Gminą Siedlec a Związkiem Gmin Unterspreewald.

    Współpraca polsko – niemiecka ma swój początek w maju 2004 r., kiedy to podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Siedlec a Związkiem Gmin Golssen. W styczniu 2013 r. Związek Gmin Golssen połączono ze Związkiem Gmin Unterspreewald, a dyrektorem nowopowstałego Związku został pan Jens-Hermann Kleine. Przez ten czas ukształtowały się pewne stałe punkty współpracy, jak chociażby konkurs języka niemieckiego dla uczniów naszych szkół z nagrodami fundowanymi przez stronę niemiecką, współpraca seniorów czy strażaków ochotników. Prezentowane i promowane były tradycje, zwyczaje, lokalne święta, dorobek artystyczny, dziedzictwo kulturowe. Zrodziły się także nowe pomysły na inne kierunki wspólnych działań, m.in. wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem gminą, inwestycjami gminnymi, rozwojem przedsiębiorczości. Pozostaje mieć nadzieję, że nowe władze Związku Gmin Unterspreewald będą przychylne dalszej współpracy i będzie ona kontynuowana z korzyścią dla obu stron.

    Panu Jensowi-Hermannowi Kleine życzymy wielu sukcesów i satysfakcji w nowym miejscu pracy i dalszej karierze zawodowej.