Nabór do przedszkoli i szkół2018-02-07  

Drodzy rodzice,
Dnia 26 lutego 2018r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siedlec do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów zostały określone w załączniku nr 1 i nr 2 do Zarządzenia nr 8/2018r. Wójta Gminy Siedlec z dnia 31 stycznia 2018r.

W załączeniu Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Siedlec z dnia 31 stycznia 2018r.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, brane pod uwagę są kryteria określone przez organ prowadzący zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/157/2017 Rady Gminy Siedlec z dnia 17 marca 2017r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej brane są po uwagę kryteria określone przez organ prowadzący zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/156/2017r. Rady Gminy Siedlec z dnia 17 marca 2017r.