Podziękowania dla Rad Rodziców z Tuchorzy2018-02-26  

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespołu Publicznych Przeszkoli w Tuchorzy składa serdeczne podziękowania Radom Rodziców działającym w P-lu w Tuchorzy, Starej Tuchorzy i Kiełpinach.

W poszczególnych miejscowościach zorganizowane zostały zabawy :
4 listopada: : „zabawa taneczna” zorganizowana przez Radę Rodziców oddziału w Kiełpinach na Sali wiejskie w Karnie
21 listopada : „zabawa karnawałowa” zorganizowana przez Radę Rodziców oddziału w Starej Tuchorzy na Sali Wiejskie w Starej Tuchorzy
10 lutego: : „zabawa walentynkowa” zorganizowana przez Radę Rodziców P-la w Tuchorzy na Sali Wiejskie w Tuchorzy

z których dochód został przeznaczony na: wycieczki teatrzyki, pomoce dydaktyczne, upominki i paczki okolicznościowe na Mikołajki, Wielkanoc, Dzień Dziecka i inne święta i dni obchodzone w placówce.

Szczególne podziękowania chciałabym złożyć osobom zaangażowanym w organizację poszczególnych zabaw tanecznych oraz sponsorom i darczyńcom, dzięki którym zabawy zostały uatrakcyjnione cegiełkami i loterią fantową, są to osoby z zamieszkałe w miejscowościach w których działają oddziały przedszkolne oraz sponsorzy z okolicznych miejscowości i firm.

Najcenniejszym jednak podziękowaniem jest uśmiech i zadowolenie naszych wychowanków.

Uczestnikom zabaw dziękujemy za wspólna zabawę i wparcie dzięki udziałowi w w/w imprezach tanecznych.

                    Z wyrazami szacunku:

                Dyrektor Przedszkola Regina Włodarczyk