XLVII Sesja Rady Gminy Siedlec - Porządek obrad2018-04-11  

XLVII sesja Rady Gminy Siedlec
kadencji 2014 – 2018
odbędzie się
24 kwietnia 2018r. o godz.14 - tej w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu

Porządek obrad XLVII sesji Rady Gminy Siedlec

POCZĄTEK OBRAD - godz. 14 -ta

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Siedlec.

4.     Interpelacje i zapytania radnych.

5.     Informacja z prac międzysesyjnych:

a.    Wójta Gminy Siedlec,

b.    Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,

c.    Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.

6.    „Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Siedlec za 2017 rok :

a.    sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie,

b.    sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie.

7.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Siedlec z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu Piękna Wieś Gminy Siedlec 2018.

9.    Wolne głosy i wnioski