Dzień Strażaka - Życzenia2018-05-04  

4 maja obchodzimy Dzień Strażaka. Składamy podziękowania Tym, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. W imieniu mieszkańców Gminy Siedlec serdecznie dziękujemy, za Waszą chęć niesienia pomocy będącym w potrzebie, za Wasze zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, za skuteczność Waszych działań ratowniczych oraz krzewienie postaw patriotycznych wśród społeczności naszej gminy.

Pragniemy życzyć satysfakcji z pełnionych funkcji społecznych, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz tyle samo powrotów, ile wyjazdów do akcji.

Samorząd Gminy Siedlec