Konkurs Muzyki Ludowej 20182018-05-30  

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji KML i Szlaku Koźlarskiego, osadzonej w kontekście jubileuszu 100-lecia Niepodległości RP oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Wszelkie formy kultywowania muzycznych tradycji traktowane były przez miejscową ludność jako przejaw tożsamości narodowej, a przez ówczesnych zaborców czy okupantów jako wrogie wystąpienia przeciw władzy pruskiej / niemieckiej.

Dopełnieniem tego był 1. Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy (1937),

Dyplom z tegoż Konkursu oraz stare fotografie (obecnie w zb. poznańskiego MIM) stały się inspiracją do reaktywowania tychże zjawisk w 2003 r. w formie dalszych edycji tegoż Konkursu, poszerzonych o Szlak Koźlarski im. T. i W. Brudłów i Dudziarski Piknik w Wąchabnie, z czynnym udziałem zaangażowaniem Władz Samorządowych Województwa i Powiatu oraz Gminy Siedlec i Rad Sołeckich.

Novum tym razem będzie udział Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich, towarzyszących Muzykom na Szlaku Koźlarskim (piątek, 8.06.2018, początek Szlaku pod Pomnikiem Powstańców w Siedlcu, ok. godz. 10-tej) oraz lokalnego zespołu śpiewaczego

z Tuchorzy, jako uczestnika Pikniku Dudziarskiego / Wesela Wąchabskiego (sobota, 9.06.2018). Niedzielny finał z Mszą Dudziarską w Kopanicy g. 11.00, dopełniony Korowodem przez wieś i zakończenie na Sali Wiejskiej obiadem oraz Koncertem laureatów i Gości (10.06.2018).