Sołectwo Wąchabno laureatem konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”2018-07-03  

Miło jest nam poinformować, że sołectwo Wąchabno znalazło się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach tegorocznego konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane sołeckie strategie odnowy wsi. Dzięki dofinansowaniu zostanie zrealizowany projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wąchabnie oraz ścieżki rowerowo-pieszej wokół jeziora Wąchabskiego”. Projekt dofinansowany zostanie również ze środków funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy. Ważny w ramach projektu jest wkład mieszkańców Sołectwa Wąchabno w postaci pracy mieszkańców, pracy sprzętu oraz wkładu rzeczowego. Termin zakończenia inwestycji wyznaczony jest na październik 2018 r.

resized__510x164_baner_wpp