Uwaga! Termin składania wniosków2018-07-09  

W związku z bardzo dużą ilością składanych wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których w wyniku suszy wystąpiły straty w gospodarstwie rolnym informuję, że wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Siedlcu do dnia 13 lipca 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie oraz dotyczące roślin, których plony zostały już zebrane z pól ze względów proceduralnych nie będą mogły być rozpatrzone przez Zespół Komisji.