Wykaz KGW2018-09-11  
WYKAZ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

1.

Koło Gospodyń Wiejskich w Belęcinie

Urszula Grunwald

2.

Koło Gospodyń Wiejskich w Borui

Jolanta Kanarek

3.

Koło Gospodyń Wiejskich w Godziszewie

Monika Wośkowiak

4.

Koło Gospodyń Wiejskich w Grójcu Małym

Beata Adamczak

5.

Koło Gospodyń Wiejskich   w Grójcu Wielkim

Cecylia Mickiewicz

6.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jażyńcu

Donata Prządka

Monika Reimann

7.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jaromierzu

Jolanta Nyga

 

8.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełpinach

Dorota Materna

Maria Prządka

9.

Koło Gospodyń Wiejskich w Karnej

Danuta Ksiąg

10.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kopanicy

Lilianna Patelska

11.

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Kopanica

Dorota Marciniec

12.

Koło Gospodyń Wiejskich w Małej Wsi

Elżbieta Marciniec

13.

Koło Gospodyń Wiejskich w Mariankowie

Elżbieta Raczkowiak

14.

Koło Gospodyń Wiejskich w Nieborzy

Krystyna Piątek

15.

Koło Gospodyń Wiejskich w Reklinie - Reklinku

Ewa Ososińska

16

Koło Gospodyń Wiejskich    w Siedlcu

Teresa Sobkowiak

Szymyślik Anna

17.

Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Tuchorzy

Joanna Kozica

18.

Koło Gospodyń Wiejskich w Tuchorzy

Bogumiła Piaskowa

19.

Koło Gospodyń Wiejskich w Wąchabnie

Urszula Zalisz

20.

Koło Gospodyń Wiejskich

w Wielkiej Wsi

Anna Paluch

21.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzewie

Urszula Martyniak

 

22.

Koło Gospodyń Wiejskich w Żodyniu

Monika Banach 

Agnieszka Reimann