Podpisanie umowy2018-10-04  
naklejki_ppoz

W dniu 27.09.2018 r. Gmina Siedlec, którą reprezentowali Wójt Jacek Kolesiński i Skarbnik Krystyna Lewandowska podpisała umowę z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W ramach powyższego zadania zaplanowano zakup parawanów do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, zestawów do oznaczania terenu akcji, defibrylatorów, rozpieracza ramieniowego z akcesoriami oraz przenośnych zestawów oświetleniowych.

Wartość nowego sprzętu ratowniczego jaki trafi do jednostek OSP z terenu gminy Siedlec wynosi 78 687,70 zł, wkład własny Gminy - 1 % tj. 786,88 zł.