Wdrożenie E-Usług Publicznych w Gminie Siedlec2018-10-04  

Gmina Siedlec zakończyła realizację projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Siedlec” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy i serwerowy, wymieniono oprogramowanie w urzędzie, które usprawni pracę. Uruchomiono także szereg e-usług. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli wiele spraw załatwić drogą elektroniczną. Uruchomiono między innymi:
- formularze na platformie epuap,
- Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (https://siedlec.eboi.pl/), gdzie mieszkańcy będą mogli złożyć wnioski i sprawdzić stan załatwienia swojej sprawy oraz uiścić podatki i opłaty. Aby wnioski mogły być rozpatrzone elektronicznie, konieczne będzie posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Płatności za podatki i opłaty lokalne możliwe będą po przypisaniu swojego konta w EBOI do konta podatkowego. W tym celu konieczna będzie jednorazowa wizyta w tutejszym urzędzie. Najpierw jednak należy założyć konto w EBOI, a następnie udać się osobiście do urzędu (wniosek o przypisanie konta znajdziemy na stronie EBOI w zakładce POMOC,
- E-Tablica (http://siedlec.nowoczesnyurzad.pl/), gdzie mieszkańcy, firmy mogą dodawać ogłoszenia, informacje o wydarzeniach itp,
- Aplikację Mobilną (e-siedlec) dostępną na 3 platformach: Android, Microsoft oraz Apple, na której będą zamieszczane na bieżąco informacje,
- E-Konsultacje (http://ekonsultacjesiedlec.eboi.pl/), za pośrednictwem której będą możliwe konsultacje społeczne i głosowania nad budżetem obywatelskim,
- E-SESJA, który ułatwi pracę Radnym i Biuru Rady, a mieszkańcy będą mieli dostęp do nagrań z obrad sesji Rady Gminy, głosowań i podjętych uchwał (http://siedlec.esesja.pl/). W ramach tego modułu zostały zakupione tablety dla Radnych, oprogramowanie do głosowania i kamera do transmisji sesji,
- E-Rejestry, za pomocą, których publikowane będą wszelkiego rodzaju Rejestry w Biuletynie Informacji Publicznej (http://siedlec.bip.net.pl),
- Platforma GIS (http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_siedlec) wraz z możliwością składania i opłacania wniosków o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (https://e-spdp.pl/urzad/gmina_siedlec).

Głównym wykonawcą była firma Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Informację na w/w portalach będą uzupełniane na bieżąco.