VIII Sesja Rady Gminy Siedlec - Porządek obrad2019-03-18  

W dniu 26 marca 2019 roku o godz. 14-tej w sali obrad Urzędu Gminy Siedlec odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023.

Porządek obrad :
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji Rady Gminy Siedlec.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
a. Wójta Gminy Siedlec,
b. Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
c. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6. Przyjęcie stanowisk w przedmiocie:
a. poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw - projektów KP Prawo i Sprawiedliwość i KP Platforma Obywatelska oraz Nowoczesna,
b. obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolników,
c. oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
b. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Siedlec,
c. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kopanica – działki nr 262/1 i 262/2,
d. rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
8. Wolne głosy i wnioski.
ZAKOŃCZENIE