Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2020-02-10  

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Siedlec informuje, że można składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Siedlec – pok. nr 19 od 3 lutego 2020 rok do 2 marca 2020 roku.

Do wniosku należy dołączyć:
- faktury VAT stanowiące dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku;
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
- oświadczenie dotyczące formy prawnej podmiotu;
- posiadacz bydła - dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Limit zwrotu wydatków poniesionych na zakup paliwa rolniczego w roku 2020 wynosi
100,00 zł x ilość hektarów użytków rolnych
oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze będą wypłacane w terminie od 1 kwietnia 2020r. do 30 kwietnia 2020r. na rachunek bankowy podany we wniosku.