Badania ankietowe2020-02-10  

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż na ternie gminy Siedlec, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni realizować będą stałe badanie ankietowe (do końca grudnia 2020) Kondycja gospodarstw domowych.

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych dostępne są na stronie Urzędu https://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-luty-2020,195,1.html