Szkolenie - Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy2020-02-13  

OGŁOSZENIE
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie wolsztyńskim
Ogłasza nabór kandydatów na kurs:
Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Kurs odbędzie się w Urzędzie Gminy w Siedlcu
Na sali sesyjnej – pierwsze piętro
20 marca 2020 roku o godz. 9.00

Koszt uczestnictwa w zajęciach – 120,00 zł /stodwadzieściazłotych/

Posiadanie przeszkolenia z tego tematu jest jednym z wymagań wzajemnej zgodności - Cross Compliance, sprawdzanym i wymaganym do uzyskania pełnych dopłat bezpośrednich.

Ważność świadectwa przeszkolenia - 5 lat.

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy przyjmuje Agata Sosińska

Tel. 690539938