Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół 2020-02-13  

Dnia 24 lutego 2020r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siedlec do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów zostały określone w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 11/2020 Wójta Gminy Siedlec z dnia 29 stycznia 2020r.

W załączeniu Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Siedlec z dnia 29 stycznia 2020r.