Obwody głosowania2006-10-06  

I N F O R M A C J A

WÓJTA  GMINY  SIEDLEC

z dnia 2 października 2006 roku

 

            Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547  z późn. zm./ oraz w związku z  uchwałą Nr XXXVII/214/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 24 maja 2002 roku w sprawie podziału gminy Siedlec na obwody głosowania podaję do wiadomości numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

 

Nr

obwodu

głosowania

 

Granice obwodu

Siedziba

obwodowej komisji

wyborczej

 

1

 

 

SIEDLEC, NIEBORZA

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 

2

 

 

JAROMIERZ, JAŻYNIEC, KIEŁKOWO, ŻODYŃ

 

 

Świetlica Wiejska  w Jaromierzu

 

3

 

 

KOPANICA, MAŁA WIEŚ, WĄCHABNO, WIELKA WIEŚ

 

 

Świetlica Wiejska  w Kopanicy

 

4

 

 

CHOBIENICE, GRÓJEC MAŁY, GRÓJEC WIELKI, WOJCIECHOWO

 

 

Świetlica Wiejska w Chobienicach

 

5

 

BORUJA, MARIANKOWO, NOWA TUCHORZA, STARA TUCHORZA, TUCHORZA

 

 

Świetlica Wiejska w Tuchorzy         

 

6

 

 

BELĘCIN, GODZISZEWO, ZAKRZEWO

 

Świetlica Wiejska w Belęcinie

 

 

7

 

 

KARNA, KIEŁPINY, REKLIN, REKLINEK

 

 

Świetlica Wiejska  w  Reklinie

 

Ponadto informuję, że:

 

1. Głosowanie przeprowadzone zostanie dnia 12 listopada 2006 roku w godzinach od 6:00 do 20:00.

2. Spis wyborców będzie udostępniony  na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w Siedlcu od 30 października do 10 listopada 2006 roku, w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                              WÓJT GMINY SIEDLEC

 

                                                                                                      /-/  Adam Cukier