Skład Gminnej Komisji Wyborczej2006-10-11  
 

SKŁAD

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w S I E D L C U

 
1. Mieczysława Kicinska Przewodniczący
2. Antoni Beyga Z-ca Przewodniczącego
3. Mirosława Borowczak Członek
4. Przemysław Brudło Członek
5. Ewa Śledź Członek
6. Artur Walczak Członek
7. Monika Żok Członek