Obwieszczenie z dnia 14.10.2006 roku2006-10-18  

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Siedlcu

z dnia 14 października 2006 roku


Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm./Gminna Komisja Wyborcza w Siedlcu wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych:

w okręgu wyborczym nr 9 obejmującym wieś Belęcin.


Dodatkowy termin zgłoszenia list kandydatów upływa dnia 18 października 2006 r. o godz. 24:00.


Zgłoszeń kandydatów można dokonywać w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej - Urząd Gminy w Siedlcu, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu, a w dniu 18  października do godz. 24:00.


Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Siedlcu

/-/ Mieczysława Kicinska