Składy OKW2006-10-24  

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3
Gm. Kom. Wyb. w Siedlcu
z dnia 20 października 2006r.


Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach
zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Siedlec

1. Pańczak Tadeusz - zastępca przewodniczącego
2. Mendus Hanna - członek
3. Teichert Natalia - członek
4. Basińska Katarzyna - członek
5. Dolata Adam - członek
6. Patalas Urszula - Przewodniczący
7. Dach Urszula - członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Jaromierzu

1. Śmiałek Marian - członek
2. Banaszak Elżbieta - członek
3. Przybyła Gerard - Przewodniczący
4. Wolanin Renata - członek
5. Walkowiak Ilona - członek
6. Kubala Anna - Zastępca Przewodniczącego
7. Hanysz Bernadeta - członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Kopanicy

1. Piwecki Józef  - członek
2. Tomys Zdzisław - członek
3. Kasprzak Zdzisław - Przewodniczący
4. Wojciechowski Feliks - członek
5. Piasecka Sylwia - członek
6. Utrata Joanna - Zastępca Przewodniczącego
7. Lewandowski Mieczysław  - członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Chobienicach

1. Basiński Jerzy  - członek
2. Staszyk Alicja - członek
3. Kopka Elwira - Zastępca Przewodniczącego
4. Dąbrowska Kinga - członek
5. Kozłowski Zbigniew - Przewodnicząćy
6. Borowczak Piotr - członek
7. Marciniec Gabriela - członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Tuchorzy

1. Banaszak Mieczysław - Zastępca Przewodniczącego
2. Taberski Adam - członek
3. Wielgosz Jan - Przewodniczący
4. Kaczmarek Bogumiła - członek
5. Parniewicz Ewa - członek
6. Lorenc Danuta - członek
7. Piszczek Elżbieta - członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Belęcinie

1. Nowak Mirosław - członek
2. Serwa Anna - Zastępca Przewodniczącego
3. Kramski Karol - członek
4. Kochman Agnieszka - członek
5. Parniewicz Anna - członek
6. Monkiewicz Edyta - Przewodniczący
7. Początek Sylwia - członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Reklinie

1. Piątyszek Urszula - Zastępca Przewodniczącego
2. Michalak Zdzisław - członek
3. Heinrich Tomasz - Przewodniczący
4. Kaczmarek Marta - członek
5. Dolata Jolanta - członek
6. Pawlik Anna - członek
7. Pawliczak Teresa - członek