Kandydaci na Wójta Gminy Siedlec2006-11-02  

O B W I E S Z C Z E N I E
Gminnej Komisji Wyborczej w Siedlcu
z dnia 25 października 2006
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Siedlec
w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim, wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Gminna Komisja Wyborcza w Siedlcu podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:

 

 

1. CUKIER Adam, lat 56, wykształcenie wyższe, zam. Stara Tuchorza

zgłoszony przez KWW "POROZUMIENIE DLA GMINY I POWIATU"

członek SLD

 

2. WITA Andrzej, lat 49, wykształcenie wyższe, zam. Siedlec

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL

członek Polskiego Stronnictwa Ludowego

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

/ - / Mieczysława Kicinska