Kadencja 2006 -20102006-12-04  

 

                                     Rada Gminy Siedlec - Kadencja 2006 - 2010

 

 Marek Hałuszczak, Jolanta Horowska, Zbigniew Janusz, Andrzej Kaźmierczak, Piotr Mickiewicz, Stefan Miśko, Krzysztof Piechowiak, Florian Reiman, Wiesława Reginia, Genowefa Rzepa, Krzysztof Szerment, Jan Szukalski, Eugeniusz Śledź, Maciej Tomalik, Ewa Weil

Przewodniczący Rady Gminy - Andrzej Kaźmierczak 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - Krzysztof Piechowiak

Komisja Rewizyjna

1. Marek Hałuszczak
2. Jolanta Horowska
3. Zbigniew Janusz
4. Stefan Miśko
5. Krzysztof Szerment

Komisja Budżetu i Finansów

1. Jolanta Horowska
2. Piotr Mickiewicz
3. Wiesława Reginia
4. Florian Reiman
5. Genowefa Rzepa
6. Krzysztof Szerment
7. Jan Szukalski
8. Ewa Weil

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Stefan Miśko
2. Florian Reiman
3. Genowefa Rzepa
4. Jan Szukalski
5. Maciej Tomalik

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 
 1. Zbigniew Janusz
2. Piotr Mickiewicz
3. Wiesława Reginia
4. Eugeniusz Śledź
5. Ewa Weil

Komisja Ładu, Porządku Publicznego oraz Gospodarki Przestrzennej

1. Marek Hałuszczak
2. Maciej Tomalik
3. Eugeniusz Śledź