Obwieszczenie2007-01-11  
 

OBWIESZCZENIE KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 212

W GMINIE SIEDLEC


WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA

W OKRĘGU WYBORCZYM NR 212 OBEJMUJĄCYM OBSZAR GMINY SIEDLEC

W WYBORACH DO RADY POWIATOWEJ WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM

ZARZĄDZONYCH NA 4 LUTEGO 2007 r.
Numer obwodu wyborczego


Granica obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
212/1

Chobienice – sołectwo

Godziszewo – sołectwo

Grójec Wielki – sołectwo

Grójec Mały – sołectwo

Wojciechowo - sołectwo


Świetlica Wiejska

w Chobienicach

64-214 Chobienice212/2

Kopanica – sołectwo

Jaromierz – sołectwo

Jażyniec – sołectwo

Wielka Wieś – sołectwo

Mała Wieś – sołectwo

Wąchabno - sołectwo


Świetlica Wiejska w Kopanicy

ul. Zbąszyńska

64-225 Kopanica

212/3

Siedlec – sołectwo

Nieborza – sołectwo

Karna – sołectwo

Reklin – sołectwo

Reklinek

Żodyń – sołectwo

Kiełkowo – sołectwo

Kiełpiny - sołectwo


Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu

ul. Zbąszyńska 17

64-212 Siedlec

tel. (0-68) 384 85 21

384 84 72
212/4

Stara Tuchorza – sołectwo

Tuchorza – sołectwo

Nowa Tuchorza – sołectwo

Belęcin – sołectwo

Zakrzewo – sołectwo

Boruja – sołectwo

Mariankowo - sołectwoŚwietlica Wiejska

w Tuchorzy

64-232 Tuchorza


Przewodniczący Komisji Okręgowej


/-/ Zdzisław Kasprzak
Uwaga: Głosowanie przeprowadzone zostanie w siedzibach komisji obwodowych od godz. 800 do 1800. Spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie urzędu gminy w dniach od 22.01.2007 do 26.01.2007 w godzinach od 800 do1400