Komisja Okręgowa2007-01-11  

 


Komisja Okręgowa


Gmina Siedlec
1. Zdzisław Kasprzak - Przewodniczący

2. Jan Mania - Z-ca Przewodniczącego

3. Hieronim Woga - Sekretarz

4. Jan Szukalski - Członek

5. Bernard Ruczyński - Członek