Skład Obwodowych Komisji Wyborczych2007-01-12  

Wykaz członków Obwodowych Komisji Wyborczych

w gminie Siedlec w wyborach do izby rolniczej

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 212/1 w Chobienicach

 

1.     Modrzyk Jolanta, Grójec Mały

2.     Kramski Jan, Godziszewo

3.     Gaweł Beata, Wojciechowo

4.     Strażyński Stanisław, Chobienice

5. Dąbrowska Kinga, Chobienice

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 212/2 w Kopanicy

 

1.     Miśko Stefan, Kopanica

2.     Utrata Joanna, Kopanica

3.     Piasecka Sylwia, Kopanica

4.     Piwecki Józef, Kpanica

5. Tyśper Jan, Wąchabno

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 212/3  w Siedlcu

 

1.     Dach Urszula, Siedlec

2.     Lorenc Elżbieta, Żodyń

3.     Patalas Urszula, Siedlec

4.     Węglarz Stanisław, Karna

5. Śledź Eugeniusz, Siedlec

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 212/4 w Tuchorzy

 

1.     Banaszak Mieczysław, Tuchorza

2.     Kaczmarek Bogumiła, Tuchorza

3.     Raczkowiak Piotr, Mariankowo

4.     Brudło Maciej, Stara Tuchorza

5. Wilk Stanisław, Nowa Tuchorza

 

 

 

                                                                                     Przewodniczący Okręgowej Komisji

                                                                                              Wyborczej w Siedlcu

 

                                                                                              /-/ Zdzisław Kasprzak