Tuchorzacy2008-06-23  

Męski zespół chóralno-biesiadny kontynuuje tradycje muzyczne, działających w okresie międzywojennym chórów kościelnych i świeckich. Po roku 1995 do repertuaru pieśni kościelnych i patriotycznych włączono utwory ludowe, zaczerpnięte z miejscowej tradycji. „Tuchorzacy” aktywnie uczestniczą w imprezach lokalnych i regionalnych oraz organizują imprezy, mające na celu krzewienie folkloru i tradycji w regionie.