Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 19182008-06-23  

Powstanie Wielkopolskie należy do najważniejszych dla Polaków wydarzeń historycznych. Dla nas jest tym ważniejsze, że toczyło się także na terenie gminy Siedlec. Dlatego 14 lutego 2008 r. dziesięcioosobowe delegacje uczniów z Gimnazjum w Siedlcu i Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich udały się do Chobienic, by tam uczcić 89 rocznicę wybuchu powstania.

Towarzystwo działa przy współpracy z Powiatem Wolsztyńskim, dlatego zachęcam do odwiedzenia strony

www.powstanie.powiatwolsztyn.pl

 

Cele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego

-krzewienie wiedzy i kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim
-popularyzowanie wśród młodego pokolenia Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i życiu powstańców
- organizowanie odczytów i prelekcji upowszechniających dzieje powstania i sylwetki jego uczestników, zwłaszcza w szkołach , a także w muzeach okręgowych, regionalnych
-inspirowanie działalności badawczej i wydawniczej-organizowanie konkursów, wystaw i innych imprez poświeconych Powstaniu Wielkopolskiemu
-współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej w organizowaniu uroczystości rocznicowych i miejscami pamięci Powstania Wielkopolskiego
-wspieranie wychowawczej działalności szkół oraz innych instytucji noszących imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego
- dokumentowanie historii Powstania Wielkopolskiego (pozyskiwanie dokumentów, fotografii i pamiątek związanych z powstaniem), we współpracy w tym zakresie z muzeami, instytucjami nauki i kultury.