Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 19182008-06-23  

Powstanie Wielkopolskie należy do najważniejszych dla Polaków wydarzeń historycznych. Dla nas jest tym ważniejsze, że toczyło się także na terenie gminy Siedlec. Dlatego 14 lutego 2008 r. dziesięcioosobowe delegacje uczniów z Gimnazjum w Siedlcu i Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich udały się do Chobienic, by tam uczcić 89 rocznicę wybuchu powstania.

Towarzystwo działa przy współpracy z Powiatem Wolsztyńskim, dlatego zachęcam do odwiedzenia strony

www.powstanie.powiatwolsztyn.pl

 

Cele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego

-krzewienie wiedzy i kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim

-popularyzowanie wśród młodego pokolenia Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i życiu powstańców

- organizowanie odczytów i prelekcji upowszechniających dzieje powstania i sylwetki jego uczestników, zwłaszcza w szkołach , a także w muzeach okręgowych, regionalnych

-inspirowanie działalności badawczej i wydawniczej

-organizowanie konkursów, wystaw i innych imprez poświeconych Powstaniu Wielkopolskiemu

-współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej w organizowaniu uroczystości rocznicowych i miejscami pamięci Powstania Wielkopolskiego

-wspieranie wychowawczej działalności szkół oraz innych instytucji noszących imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego

- dokumentowanie historii Powstania Wielkopolskiego (pozyskiwanie dokumentów, fotografii i pamiątek związanych z powstaniem), we współpracy w tym zakresie z muzeami, instytucjami nauki i kultury.

Koło  w Siedlcu 

Poszwiński Dariusz - prezes TPPW w Siedlcu

Śmiałek Marian - wiceprezes koła

Mąkosa Zofia - sekretarz koła

Mikulska Irena - skarbnik koła

1.Adamczak Teresa

2.Beyga Antoni

3.Cukier Adam

4.Kaźmierczak Andrzej

5.Krawczyk Czesława

6.Leśnik Władysław

7.Łakomy Stefan

8.Mąkosa Tadeusz

9.Pilarski Jan

10.Piosik Stanisław

11.Rosińska Teresa

12.Skoczek Stanisława

13.Szpoper Maria

14.Woźna-Batory Wanda