Informacje dla niesłyszących
2015-03-17

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie - mogą skorzystać z tłumaczy migowych z rejestru Wojewody Wielkopolskiego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Z usługi mogą skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z pózn. zm.).

Osoba uprawniona zobowiązana jest do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia na trzy dni robocze przed planowana wizytą w Urzędzie Gminy w Siedlcu.

Zgłoszenia można dokonać:
1) telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie, pod numer telefonu 68 384 85 21
2) za pomocą formularza zgłoszeniowego, który po wypełnieniu można:
- złożyć w Sekretariacie Urzędu,
- przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Siedlcu,
- mailem na adres: ug@siedlec.pl lub fax-em na numer 68 384 84 73

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 16360818 online: 1
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015