punkt.GIF (203 bytes)Położenie punkt.GIF (203 bytes)Środowisko punkt.GIF (203 bytes)Ludność punkt.GIF (203 bytes)Gospodarka punkt.GIF (203 bytes)Infrastruktura punkt.GIF (203 bytes)Kultura punkt.GIF (203 bytes)Zabytki punkt.GIF (203 bytes)Historia punkt.GIF (203 bytes)Sport punkt.GIF (203 bytes)Turystyka punkt.GIF (203 bytes)Oświatapunkt.GIF (203 bytes)Na starej fotografiipunkt.GIF (203 bytes)Miejscowości punkt.GIF (203 bytes)Mapa gminy

 

 kultura

Zespoły śpiewacze
Twórczość mieszkańców gminy
Siedleckie Siwki
Gmina Siedlec w Regionie Kozła
VI wielkopolskie spoktania budowniczych dud i kozłów
Towarzystwo Artystów i Przyjaciół Ziemi Siedleckiej

Drugi Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu
Historia Teatru Pozytywnego

Region Kozła

Gmina Siedlec jest od jesieni 2000 roku członkiem Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła.

Siedlecki Samorząd, podejmując decyzję o przynależności do grona 7 gmin występujących pod szyldem popularnego tutaj niegdyś ludowego instrumentu muzycznego - kozła, miał na celu uchronienie przed zupełnym zapomnieniem kulturalnego dorobku przodków. Na wspomnianym wyżej koźle oraz nieco podobnych do niego dudach przez dziesięciolecia grywano w czasie wesel, dożynek lub innej okazji w wielu wsiach siedleckiej gminy. Nazwiska muzyków a zarazem twórców kapel niegdyś tu grywających na trwale wpisały się do podręczników muzyki. Warto tu wspomnieć choćby niektórych: bracia Brudłowie z Wąchabna, Jan Gniotowski z Chobienic, Franciszek Muńko z Belęcina, Stanisław Feliś z Grójca Małego, Tomasz Kotkowiak z Siedlca. Inny powód z uwagi na który gmina Siedlec znalazła się w "koźlarskim" stowarzyszeniu, to stworzenie mieszkańcom większego dostępu do szeregu imprez o charakterze kulturalnym wspólnie przez zrzeszone gminy organizowanych. Najważniejsze wydarzenia, w których gmina Siedlec w ramach Regionu Kozła uczestniczyła :

Dożynki Regionu Kozła,

Coroczne turnieje sołectw,

Przegląd jasełek w wykonaniu dzieci ze szkół podstawowych,

Turnieje gmin,

Bale Regionu Kozła,

Bale sołtysów,

Targi Gospodarczo - Kulturalne w Kargowej,

Rodzinne rajdy piesze, rowerowe oraz samochodowe po terenie gmin RK,

Zawody strażackie,

Przeglądy kolęd w wykonaniu zespołów śpiewaczych,

Zawody piłkarskie oldboyów,

Wielkiej rangi wydarzeniem dla siedleckiej gminy były odbywające się w dniach 30 sierpnia - 1 września 2002 r. VI Wielkopolskie Spotkania Budowniczych Dud i Kozłów.

 

Targi Gospodarczo - Kulturalne w Kargowej:

Zespół "Tuchorzacy" na Targach
Zespół "Tuchorzacy" na Targach
Gospodarczo - Kulturalnych w Kargowej

Jedno ze stoisk przedsiębiorców
Jedno ze stoisk przedsiębiorców
z terenu gminy Siedlec

Gmina na targach w Kargowej
Na targach w 2002 r.

Rajd rowerowy:

 jedna z konkurencji rajdowych
Jedna z konkurencji rajdowych

Kopaniczanki w towarzystwie tuchorskiego sołtysa
Kopaniczanki w towarzystwie
tuchorskiego sołtysa

pląsy rajdowców w tuchorskiej świetlicy
Pląsy rajdowców
w tuchorskiej świetlicy

gora01.GIF (869 bytes) góra