kultura

Zespoły śpiewacze
Twórczość mieszkańców gminy
Siedleckie Siwki
Gmina Siedlec w Regionie Kozła
VI wielkopolskie spoktania budowniczych dud i kozłów
Towarzystwo Artystów i Przyjaciół Ziemi Siedleckiej

Drugi Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu
Historia Teatru Pozytywnego

Historia Teatru Pozytywnego

W pewnej miejscowości zwanej Siedlec w głowie pewnego chłopaka zrodził się pomysł, a był to zimny marcowy poranek 2002 roku. Wszyscy się dziwili, nikt nie wierzył, że to się uda, a jednak w popołudniowych godzinach, kiedy to Siedlec spowity był chmurami a z nieba sączył się deszcz, na tablicy ogłoszeń, obok przystanku PKS powiewał plakat w formacie A4 a na nim widniał napis: "wszystkich zainteresowanych sztuką teatralną serdecznie zapraszam do czynnego udziału w zajęciach" i tak oto zostało zainicjowane pierwsze w Siedlcu kółko teatralne pod nazwą Teatr Pozytywny.

Teatr zadebiutował w siedleckiej szkole podczas otwarcia nowo wybudowanej świetlicy. Grupa teatralna wystawiła dwie etiudy "skecz socjologiczny Punki" oraz "Mur", dramatyczne odczucia dziewczyny po stracie ukochanego. Po występie teatr udzielił pierwszego wywiadu, można powiedzieć, że początek był jak najbardziej pozytywny.

Kolejnym udanym przedsięwzięciem zespołu teatralnego były wieczorki teatralne m.in. w Kopanicy i w Obrze. Teatr prezentował przeważnie swoje własne sztuki jak na przykład "Cukier", który zyskał dosyć dużą popularność. Jest to opowieść o pewnej przeciętnej rodzince, w której mąż notorycznie spóźniał się do domu. Pewnego dnia w drzwiach zjawia się sąsiadka chcąc pożyczyć trochę cukru. Żona jej nie wieży podejrzewając, że sąsiadka romansuje z jej mężem, rodzi to różne komiczne sytuacje. Inna sztuka to "Facet to świnia", w której główny bohater Nikodem udaje się do agencji towarzyskiej i tam odkrywa, że jedna z pracujących pań to jego żona. Zawiązuje się między nimi spór, w którym niestety mężczyzna przegrywa.

Kolejnym ważnym krokiem i przedsięwzięciem w działalności teatru było wystawienie dłużej i poważnej sztuki. Prace nad nią trwały kilka miesięcy, ale w końcu po wielu godzinach prób udało się wystawić spektakl pod tytułem "Dolina Wisielców". Przedstawienie odbyło się 13 kwietnia 2003 roku i było sporym sukcesem. Główną bohaterką sztuki jest Jola, wyobcowana w bezdusznym świecie dziewczyna o wrażliwym sercu. Toczy ona samotną walkę o duszę chłopaka - Łukasza zniszczonego przez narkotyki, stojącego na krawędzi wiecznego potępienia. Jola zmaga się ze światem i ze swoim zwątpieniem w Boga i ludzi. Stara się jednak mimo wszystko podtrzymać w sobie wiarę w sens dobra i miłości. W efekcie daje jej to zwycięstwo a jej ukochanemu zbawienie. Przedstawienie odbywa się jakby w dwóch wymiarach, rzeczywistym, oraz mistycznym. Świat rzeczywisty nazwany przez bohaterkę doliną wisielców jest zobojętniały na cierpienie, pozbawiony wartości a przez to okrutny. Nie ma w nim współczucia a przez to i samego życia. Z kolei w świecie duchowym postacie anioła i diabła przyglądają się działaniom zagubionego człowieka, są też jakby jego wewnętrznym głosem sumienia podpowiadając mu odpowiednie dla siebie rozwiązania. Rywalizują przy tej okazji ze sobą o duszę umierającego Łukasza.

Temat nie nowy mówiący o odwiecznej walce dobra ze złem odbywającej się w duszy i o duszę człowieka. Przedstawiony niebanalnym językiem. Ponadczasowy, zmuszający do refleksji nad przeznaczeniem, naturą istot ludzkich i boskich.

Tę sztukę Teatr Pozytywny zaprezentował także na Festiwali Sztuk Młodych w Wolsztynie, co dało mu możliwość pokazania swojej twórczości po za granicami naszej gminy.

Grupa teatralna nie zapomina również o widowni dziecięcej, do niej adresowane są: "Małe bubu" i

"Manfred". Te przedstawienia bawiły najmłodszych podczas spotkań świątecznych w Boże Narodzenie.

W ubiegły roku, jak i w tym Teatr Pozytywny pokazał się na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Kopanicy oraz w Siedlcu, grupa prezentowała skecze swojej twórczości a także kabaretu "Potem".

Chociaż teatr istnieje niecałe trzy lata to jak widać ma się, czym pochwalić, obecnie przygotowuje się do następnych spektakli, na które już teraz serdecznie zapraszamy

Grzegorz Śmiałek

Teatr Pozytywny zaprasza wszystkich zainteresowanych sztuka teatralną, do uczestniczenia w zajęciach.
Jeżeli masz w sobie, choć odrobinę miłości do sztuki i teatru, przyjdź...
Zapraszamy w każdą sobotę do Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu.
W godzinach od 1700 - 1900
Tel. 0605-898-232, 068-384-85-18

Aktualności