punkt.GIF (203 bytes)Położenie punkt.GIF (203 bytes)Środowisko punkt.GIF (203 bytes)Ludność punkt.GIF (203 bytes)Gospodarka punkt.GIF (203 bytes)Infrastruktura punkt.GIF (203 bytes)Kultura punkt.GIF (203 bytes)Zabytki punkt.GIF (203 bytes)Historia punkt.GIF (203 bytes)Sport punkt.GIF (203 bytes)Turystyka punkt.GIF (203 bytes)Oświatapunkt.GIF (203 bytes)Na starej fotografiipunkt.GIF (203 bytes)Miejscowości punkt.GIF (203 bytes)Mapa gminy

 

 kultura

Zespoły śpiewacze
Twórczość mieszkańców gminy
Siedleckie Siwki
Gmina Siedlec w Regionie Kozła
VI wielkopolskie spoktania budowniczych dud i kozłów
Towarzystwo Artystów i Przyjaciół Ziemi Siedleckiej

Drugi Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu
Historia Teatru Pozytywnego

towarzystwo.gif (4565 bytes)

Towarzystwo Artystów i Przyjaciół Ziemi Siedleckiej zostało powołane do życia 20 października 2002 r. Jest, na razie, nieformalną grupą działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu. Liczy ok. trzydziestu członków. Należą do niego zarówno dorośli jak i młodzież zainteresowana różnymi dziedzinami sztuki- głównie poezją, malarstwem, rzeźbą, czy też fotografią z terenu gminy Siedlec i okolic. Powstało z inicjatywy samych twórców. Celem jego istnienia jest, przede wszystkim, zrzeszenie w jednej grupie ludzi miłośniczo zajmujących się twórczością artystyczną, z terenu mniejszych miejscowości. Pobudzenie ich aktywności. Utrzymywanie kontaktu i wymiana doświadczeń i informacji poprzez organizację spotkań, warsztatów, wystaw i plenerów . Jego celem jest także wyłanianie talentów, promowanie ich działalności w powiecie i nie tylko. Dotąd osoby zajmujące się miejscową twórczością często pozostawały anonimowe, żyły obok, ich działania były wartościowe, lecz zupełnie nieznane nawet na najbliższym terenie. Należy zmienić ten stan rzeczy. Zwrócić uwagę, władz i środowisk mogących pomóc zarówno organizacyjnie jak finansowo, na tą grupę artystów. Nie należy bagatelizować rodzimej sztuki. Może ona w wielkim stopniu przyczynić się wzbogacenia kulturalnej mapy zarówno gminy jak i powiatu. Promocja miejscowej sztuki i kultury powinna stać się tym bardziej ważna, kiedy stoimy w obliczu jednoczącej się Europy. Kulturalny dorobek naszej małej ojczyzny to jest to, co pozostawimy po sobie przyszłym pokoleniom i z czego one będą mogły być dumne.

Do tej pory w ramach Tow. odbyły się dwa spotkania warsztatowe malarzy. W Nowej Tuchorzy, i Wąchabnie. Dochód ze sprzedaży obrazów powstałych w czasie warsztatów przekazany został na cele społeczne i charytatywne. Artyści uczestniczyli też w Przeglądzie Plastyki Południowo Zachodniej Wielkopolski. W planach Towarzystwa jest organizowanie większych plenerów tematycznych oraz spotkań i wystaw na terenie gminy Siedlec. Uczestniczyliby w nich malarze zarówno miejscowi jak zaproszeni z zewnątrz na równych prawach.